Den tidiga människan

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Tidiga människan var nästa tema. Arkeologen vid Linnéuniversitetet,
Anders Högberg visade med exempel från den
allra senaste forskningen hur lite vi vet, t.ex. om interaktionen
mellan Neandertalarna och Homo Sapiens. Nu vet vi att de kunde få barn
tillsammans. Det finns nyliga fynd som tyder på att
Neandertalarna gjorde bilder och skillnaden var nog inte fullt så stor
som hävdats. Det är oklart varför de dog ut och behöver inte
alls ha varit resultat av krig och motsättningar gentemot Homo Sapiens.
Anders gjorde en kritisk genomgång av en del på gener fixerade
arkeologiska traditioner och menade att de människotyper, kulturer
och civilisationer som överlever och utvecklas, är de som kulturellt lär
sig och bygger vidare på erfarenheter.