Talare

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

Inledning

Per Janse
Upplysning om Global Historia

Mer info     

 

Kanon ifrågasatt

Mikela Lundahl
Globala studier, Göteborgs Universitet

Mer info

 

Forskning och fortbildning 

Sverker Sörlin
Professor i KTH, ordförande för Folkuniversitetet

 

Mer info

 

Skolan 

Maria Johansson
Lärare i svenska, historia och globalkunskap
vid Globala gymnasiet i Stockholm

 

Mer info

 

Skolan

Kenneth Nordgren
historiker, läroplansförfattare, dekan för
lärarutbildningen i Karlstad

Mer info

 

Globalhistoria jordbruk

Janken Myrdal
Professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet

 

Mer info

 

Globalhistorisk summering 

Tore Linné Eriksen
Professor i utvecklingsstudier vid Oslo högskola

 

Mer info

 

Fick tyvärr ställas in

Anneli Ekblom
Up
psala universitet, arkeologi

Mer info

 

Tidiga människan  

Anders Högberg
Arkeolog, lektor Linnéuniversitet

Mer info

 

Anthropocen

Kevin Noone
Professor Stockholm Resilience Center
vid Stockholms universitet

 

Mer info

 

 

Fick tyvärr ställas in

Björn Ola Linnér
Professor i Tema Vatten i natur och samhälle samt
Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet

Mer info

 

Ekonomisk historia 

Ulf Jonsson
Professor vid Ekonomisk-historiska institutionen,
Stockholms universitet

 

Mer info

 

Ekonomisk historia 

Ernst Hollander
Universitetslektor, företagsekonomi vid Högskolan i Gävle

 

 

Mer info

 

Digitala revolutionen

Yngve Sundblad
Professor Emeritus i människa-datorinteraktion vid KTH

Mer info