Svensk Globalhistoria

Globalhistoriker   Svensk globalhistoria   Pedagogiskt   Konferanser   Källor   Länkar

Några framträdande svenska forskare

          

Åke Holmberg
Bör kunna kallas för en av de första svenska globalhistorikerna. Hans Vår världs historia (1982) har en helt annan global bredd än vad som annars var vanligt vid den tiden. Han forskade också på afrikansk historia.

 

       

Elisabeth Elgan
Har som redaktör för Historisk Tidskrift med Eklöf Amirell alltmer främjat global historia.
Har introducerat Fernand Braudel för en svensk publik.

 

        

Arne Jarrick
Forskat kring flera globalhistoriska teman,
bla på en jämförelse av lagar och moralregler mellan Tangdynastin och det gamla Mesopotamien, för Centrum för evolutionär kulturforskning.
Skrev i historisk tidskrift en tillsammans med Janken Myrdal
en artikel om de långa linjerna i historien.

       

Stefan Eklöf Amirell
Har som redaktör för Historisk Tidskrift med Elgan alltmer främjat global historia.
Har även forskat på Indonesisk historia.

 

 

 

         

Janken Myrdal
Har forskat och skrivit en hel del kring globalhistoria. Hans huvudinriktning är
jordbrukshistoria och han deltar i ett kartprojekt som visar det globala jordbrukets utveckling. Hans del rör där Eurasien och han har (förutom historienartikeln med Jarrick) formulerat olika texter och översikter om globalhistoria (t.e.x.
Janken Myrdals artikel om globalhistorisk källkritik i antologin Omodernt.

 

 

         

Göran Rydén
En av tre huvudreaktörer till boken Global historia från periferin - Norden 1600 - 1850 som sätter in nordisk historia i ett globalt sammanhang, med en inledning som är en utmärkt introduktion till globalhistorien. Rydén har skrivit avsnittet om hur den tidigare svenska järnhandeln sättas i ett tydligare globalt perspektiv.

 

       

Mats Widgren
Deltar i det globala jordbrukshistoriska projektet med bla Janken Myrdal, där hans bidrag främst gäller Afrika.

 

 

        

Holger Weiss
En av huvudreaktörer till boken Global historia från periferin - Norden 1600 - 1850.
Weiss
har skrivit avsnittet om Sveriges och Danmarks deltagande i slavhandeln
.

 

        

Sverker Sörlin
En av den svenska globalhistoriens mest mångsidiga forskare, skribent och debattör. Professor i miljöhistoria i Umeå vars Naturkontraktet blev en grundbok.
Sen 2007 vid KTH i Stockholm.

 

 

          

Leos Muller
En av huvudreaktörer till boken Global historia från periferin - Norden 1600 - 1850. Har skrivit avsnitt i boken om Ostindiska Kompaniet samt forskat om sjövälden.

 

         

Dick Harrison
Hans böcker om slaveriets historia med mera har global räckvidd.

 

 

     

Nämnas bör också det stora moderna världs/global/historiska verk, med planerad utgivning 2014, som leds från Göteborgs Universitet. Även det nyligen utgivna verket Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity