Skolan

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Maria Johansson lärare på Globala gymnasiet i Stockholm
(som också nyligen disputerat med en avhandling i pedagogiskt arbete).

Kenneth Nordgren (till vardags professor vid universitet i Karlstad)
hade fokus på skolan, såväl vad gäller läroplaner och läromedel,
som konkreta exempel från undervisningssituationer.

De visade båda hur eurocentrismen fortfarande är stark i läromedlen tex i bilderna och hur
globala perspektiv i undervisningen kan få intressanta effekter för elevernas möjlighet
att reflektera över historien på nya sätt.