Samling

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Folk, folk som dök upp en söndagförmiddag för att
få veta mer om mäniskans gemensamma förflutna.


Aliza Wingfield Spånga och Britta Eskils Sundbyberg
hade dagen till ära klätt sig i traditionella folkdräkter,
Burkina Faso respektive Rättvik. De höll igång kassa och bokbord.

 


I mitten Maria Hollsten och Gunnar Hansson från nätverket. Spöket som susar förbi
är Per Janse som hade uppdraget att hålla ihop showen från talarstolen. 
Dekoren gick i global stil, där ABF-huset stod för det europeiska 1900-talet,
sedan prytt med fina ting och tyger från Afrika, Asien och Sydamerika.

 


En hel del globalhistorsk litteratur fanns upplagd att bekanta sig med.


 

 Elever vid Globala Gymnasiet serverade billig och god fika