Programmet 2012-11-11

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

Heldag om Global Historia 2012-11-11

Plats: ABF-huset - Sveavägen 41, Stockholm

Hållpunkter

10:00 Start

•  Öppnande och introduktion.
Per Janse, Upplysning om Global Historia
 
Keynote speakers

•  Kanon ifrågasatt.
 Eurocentrisk historieskrivning utmanad.
 Mikela Lundahl, Globala studier Göteborgs Universitet

•  Global historia och folkbildningen.
 Sverker Sörlin, prof KTH, ordf Folkuniversitetet Global historia och folkbildningen

•  Global historia i skolan
 Maria Johansson, Globala gymnasiet
Kenneth Nordgren, historiker, läroplansförfattare, dekan för lärarutbildningen i Karlstad.

•  Vid forskningsfronten för Global historia, exemplet jordbruk.
 Janken Myrdal, prof SLU

•  Globalhistorien fortsätter - men var?
 Tore Linné Eriksen, prof Oslo högskola
 

Lunch
 

13.30 Tidiga människan

•  Den allra första globaliseringen.
Jägar- och samlartid
 Anders Högberg, Linneuniversitetet, arkeologi
Tidiga jordbruket
 Anneli Ekblom, Uppsala Univ, arkeologi
/forts. seminarium i annan lokal

 

14.30 Totalhistoria: Människan satt i ett kosmiskt och planetärt sammanhang.

•  Anthropocen - Människan som skapare av en ny geologisk tidsålder.
 Kevin Noone, Stockholm Resilience Center

•  Hur har det globala politiska systemet försökt att tackla resursproblemen?
 Björn Ola Linnér, prof Linköpings Universitet/forts. seminarium i annan lokal

 
 •  13.30 Seminarium:
 Från nationell och europeisk till global historia.
 
 
•  14.30 Seminarium
 Kan vi lära något idag av den tidiga människan?
 

15.30 Global ekonomisk historia.

•  Från nationell och europeisk till global ekonomisk historia.
 Ulf Johnsson, prof Stockholms Univ. ekonomisk historia

•  Nya helhetsgrepp i den globala ekonomiska historien, med hjälp av Karl Polanyi m.fl.
 Ernst Hollander, Högskolan i Gävle
/forts. seminarium i annan lokal

 
•  15.30 Seminarium:
 Vad behöver ske och hur kan vi - i historiens ljus - styra mot en miljövänlig och klimatmässigt hållbar framtid?
 
 
16.30 Digitala utvecklingen, en ny era?

•   Perspektiv på digitaliseringens historia och framtid, bla inspirerat av portalgestalten Manuel Castells, som analyserar nätets inflytande på maktförhållanden och kommunikation.
 Yngve Sundblad, prof emeritus, KTH

17-17.30 Avslutning

•  16.30 Seminarium:
 Dags för en ny global ekonomisk historia?