Planeten

Traditionen Big History försöker sammanföra människans, jordens och hela kosmos historia.

Mest framträdande namn är historikern David Christian och hans bok Maps of Time.

Detta ligger nära miljö- och klimatperspektiven

Under heldagen den 11 November 2012  framträdde Kevin Noone från Stockholm Resilience Center och berättade om Anthropocen.