Per Janse

Aktivist, journalist, skribent, radioman, opinions- och folkbildare.

Rötter i miljörörelsen
Per Janse (f. 1946) var på 70-talet en av de aktiva i Alternativ Stad, en miljögrupp i Stockholm som gjorde sig känd genom breda aktioner för att förbättra stadsmiljön.

Mest omtalad blev almstriden 1971. Han var även med och arrangerade konferensaktiviteter mm under FN:s miljökonferens 1972 i Stockholm, parallella sådana vid sidan av FN-evenemanget, vilka bidrog till att stärka det internationella miljösamarbetet och deltog senare i starten av Miljöförbundet (sedermera Miljöförbundet Jordens Vänner).

Efter en fil. kand. och ett år vid Sveriges Radios ungdomsredaktion kom han 1973 till skolradion (SR/UTB), där han en tid arbetade vid Dagsredaktionen, som producerade nyhetsprogram för låg- och mellanstadiet.

På Utbildningsradion 25 år
I samband med tillkomsten av Utbildningsradion som ett självständigt bolag inom Public service-koncernen 1978, övergick han där till vuxenutbildning och verkade till 2000, huvudsakligen med satsningar inom miljö-, klimat- och globala överlevnadsfrågor, som producent och senare som projektledare.

Några av de folkbildningsprojekt han initierade och/eller deltog i, var:
Alternativ Produktion, Jorden vi ärvde, Globalradion, Optimum, Hållbar ekonomi och Framtidstro med Agenda
21
, alla med inslag av flera medier i samspel.

Han följde under 90-talet, för UR:s räkning, den livaktiga processen med hållbar utveckling och Agenda 21, samt deltog i detta sammanhang under FN:s viktiga miljökonferens i Rio 1972.

Under åren 1987-2008 var Janse verksam i Örebro och bodde med familjen i Sköllersta några mil utanför.
Han har två söner (födda 1981 och 1989) med dåvarande frun och UR-kollegan Maria Janse (f. Geijer).
De bägge byggde åren 87- 91 upp en regional radio-verksamhet för UR, då sändningarna huvudsakligen gick via lokalradion. Ett av de större initiativen där var Basaren, ett radiomagasin för kultur och samhälle.
Före och efter Örebro-tiden har han varit och är bosatt i Stockholmsområdet.

När IT-revolutionen bröt ut på 90-talet, menade Janse att UR skulle ha kunnat spela en mer dynamisk roll. Han tog bl.a. initiativ till dataspelet Agent 21 och startade webbplatser, med inriktning på de globala frågorna.

2000 lämnade han företaget och sammanfattade erfarenheterna i en delvis kritisk rapport ”Mediepedagogiska strävtåg – 25 år på UR”, en bilaga till det stora forskningsprojektet Etermedierna i Sverige, ett samarbete mellan publicservice-bolagen och flera universitet.

Projekt kring IT, hållbar utveckling och global historia
Under det nya millenniet har han på frilansbasis varit med i ett antal projekt, tex 2003-2005 med IT-pedagogik i Sköllersta i Närke (Ny höjd, finansierad av Länsstyrelsen).

Åren 2005 – 2011 engagerade han sig i att främja det hållbara transportkonceptet spårbilar/spårtaxi och var bland initiativtagarna till det kommunala nätverket KOMPASS (KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar), där han även var samordnare.

Han övergick 2011 till att medverka i en vidare-utveckling av spårbilskonceptet mot en världsstandard av ett generellt transportsystem (GTS).

2011 var Janse bland initiativtagarna till en populärvetenskaplig satsning på global historia, UGH (Upplysning om Global Historia).