Pedagogiskt

Globalhistoriker   Svensk globalhistoria   Pedagogiskt   Konferenser   Källor   Länkar

Historieundervisningen och interkulturell kompetens.

Avhandling i historiedidaktik

Maria Johansson

 

Vems är historien?

Doktoravhandling i pedaogiskt arbete

Kenneth Nordgren