Livsåskådning

Under "axial-åldern" ca 500 f kr uppstod ett antal nya livsåskådningar,
läror och religioner, från Sokrates och Zoroaster till Buddha och Konfucius.
Fler har förstås tillkommit.

Kontakter, jämförelser och växelspel mellan alla dessa och modern vetenskap
kan studeras och diskuteras globalhistoriskt in i vår tid.