Kanon ifrågasatt

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Mikela Lundahl vid Globala studier på Göteborgs universitet från pekade
på hur vanligt det fortfarande är att utgå från europeiska och patriarkala normer.
Vid institutionen har man t.ex. prövat linjen från Grenada till Haiti, likaväl
som från Florens till Paris, för perioden 1400-1700-talen

Mikela har även gjort kritiska kulturarvsstudierdär hon gått igenom hur etnografiska museer i
Europahar hanterat de postkoloniala utmaningarna och varit redaktör för boken Kanon ifrågasatt.

Hon har också, mot bakgrund av feministisk, queer- och postkolonial teori, studerat den franska negritude-rörelsen.