Källor

Globalhistoriker   Svensk globalhistoria   Pedagogiskt   Konferenser   Källor   Länkar

 

Några verk av globalhistoriskt intresse

(listan kommer fortlöpande att utvidgas)

Här finns en färsk (nov 2012) källförteckning, sammanställd inför mötet den 11 november, av den norske globalhistorikern prof. Tore Linné Eriksen,
som medverkar den 11 november ;

Globalhistorisk översikt

samt en längre av Linné Eriksen Delad på två filer p.g.a. storlek.

Globalhistorybibliograph, del 1

Globalhistorybibliograph, del 2

Av Eriksen finns här även följande texter att läsa och ladda ner:

Eurocentrismen

Afrikansk Historia

Folkmord i ett jämförande perspektiv

Historia, Peter Aronsson, Begreppbart 2011

Maps of time, David Christian, University of California Press 2004

Gryning over Kalahari, Lasse Berg, 2005

Skymning over Kalahari, Lasse Berg, 2011

Vete, vapen och virus, Jared Diamond, Norstedts 1997

Undergång – civlisationernas uppgång eller fall, Jared Diamond, Norstedts 2005

World History – the basics, Stearns, Routledge 2011

Why the west rules – for now, Ian Morris, Profile books,2010

The great divergence, Kenneth Pomeranz, Princeton University Press 2000

Västerlandets österländska ursprung, John M Hobson, Studentlitt. 2006 (eng. org. 2004)

The World - a history
Fernandez Armesto, (Pearson 2011)

The birth of the modern world, Bayly, Blackwell 2004

Informationsåldern, Manuel Castells Daidalos 2000

Mänskliga nätverk– världshistorien ur ett nytt perspektiv, John & William McNeill SNS, 2006

Demokratins bärare, det globala folkrörelsesystemet, Jan Wiklund, Roh-nin förlag 2010

Gapminder.org, Hans Rosling

Globalhistoria från periferin, Muller mfl, Studentlitteratur, 2009

Globaliseringens idéhistoria, Svante Nordin, Studentlitteratur 2006

Globalhistoria och forskning om långa förlopp, Historisk Tidskrift 2010 nr 4, Jarrick/ Myrdal

Att undervisa om det ofattbara, Ylva Wibaeus, Sthlms Universitet 2011