Inledning

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

 

 Per Janse hälsade alla välkomna, presenterade det nybildade
 nätverket UGH och dagens program.
 Så tecknade han en globalhistorisk skiss som tog sin
 utgångspunkt i en förenklad traditionell eurocentrisk bild av historien (det är
 lättare att säga vad globalhistoria inte är). Den är trots allt ganska seglivad.
 Per var särskilt kritisk till begreppet ”medeltid”, fortfarande använt i
 många läroböcker och historieverk. Det handlade om en europeisk medeltid,
 men inte global. Efter romarrikets delning och sönderfall
 tog Asien taktpinnen i ca tusen år vad gäller tekniska innovationer m.m.
 Sen svängde pendeln i Europas favör och nu verkar den av allt
 att döma svänga igen och hamnar i en annan balans. Med ett globalt perspektiv
 och sett längs de långa linjerna, blottläggs andra mönster,
 som vi behöver för att förstå dagens värld.