Heldagen 11 November 2012

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

 

Heldagen om Global Historia blev en en succé! 

Redan vid samlingen på morgonen märktes intresset.
På programmet fanns teman som:

  • Eurocentrismen
  • Tidiga människan

  • Anthropocen
  • Ekonomisk historia
  • Digitaliseringen

Föredragshållarna var många. Högst upp på sidan finns en länk till dessa.
Där finns även en presentation och korta sammandrag av deras respektive föredrag.

  

Se programhäftet!


Arrangörerna var:

Upplysning om Global Historia - UGH
initiativ för information och folkbildning

I samarbete med:

ABF Stockholm   Globala Gymnasiet