Globalhistorisk Summering

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Tore Linné Eriksen, professor och globalhistoriker från Oslo hade
dagen till ära försett mötet med en färsk globalhistorisk litteratur-
och källförteckning. Han summerade delar av förmiddagen
och drog slutsatser. Han pekade bla på hur pass kort den
europeiska dominansen varit. Så sent som på 1700-talet var
bruttonationalprodukten fortfarande lika hög i Kina och Indien som i Europa.