Globalhistoria Jordbruk

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

 

Janken Myrdal, till vardags professor i jordbrukshistoria vid SLU,
berättade om jordbruksläror genom tiderna. Han hade grävt fram
kinesiska, persiska, arabiska, indiska och europeiska exempel,
gjort jämförande analyser och visade hur de kan användas politiskt
än idag. Kinesisk verksamhet i Afrika idag (ibland ”landgrabbing”) söker
t.ex. legitimering genom att på ett skönmålande sätt åberopa gamla
kinesiska lantbruksdoktriner. Han varnade för att företrädare för
ndra kulturer och civilisationer än Europa ska göra om
förvanskningen av historien, som ett medel att skaffa sig fördelar.
Motmedlet heter förstås källkritik, ett av Jankens stående teman.