Forskning och folkbildning

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen


Sverker Sörlin till vardags professor i miljöhistoria på KTH i Stockholm
gav en rad exempel på globalhistoriska forskningssamarbeten han deltar i,
bl.a. om städernas miljöhistoria och Arktis, ofta med naturvetare, historiker
och samhällsvetare i samverkan. Som nybliven ordförande i Folkuniversitetet pekade han
också på den stora omfattningen och potentialen som folkbildningen har.