Ekonomisk Historia

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

Ekonomisk historia var nästa tema. Ulf Johnsson, professor vid Stockholms Universitet gav en bred bakgrund till varför det var nödvändigt att bredda den ekonomiska analysen och historien, från en europeisk och västerländsk till en global historia. analys framstår nu som en smula eurocentrisk, nu när nya jättar i Indien, Kina och Brasilien tar plats på världsscenen. Ulf gav många exempel på sitt specialområde, maten.

Ernst Hollander, Gävle Högskola tacklade doktrinhistorien och de ekonomiska kriserna från delvis nya håll bl.a. med hjälp av den ungerske antropologen och samhällsforskaren Karl Polanyi. Ernst följde de långa linjerna ända sen jägar- och samlartillvaron med sin ömsesidighets-ekonomi, via statens skatter och marknadens vinster, i ned- och uppgångar in i dagens krishantering, där han inte väjde för att börja stava på ett antal sorters recept.