Bildreportage från mötet 11-11-11

Så gick startskottet till Initiativ för Upplysning om Global Historia, i form av ett möte på ABF-huset. Mötet spelades in och videor från presentationerna kommer att läggas ut.

Bild 1-2. Per Janse - initiativtagare - ledde mötet och gav en introduktion i ämnet global historia med en rask genomgång av ett antal böcker i ämnet, de flesta rätt färska.

Bild 3-5. Ylva Wibaeus tog vid och gav sin syn på ämnet med pedagogikens horisont i sikte. Hur kan man tackla och levandegöra ämnet i skolan? frågade sig Ylva som nyligen  presenterat en avhandling i pedagogik om historieämnet i skolan och Förintelsen. Ylvas avhandling kan laddas ner här.

Bild 6-7. Arne Jarrick, professor i historia, berättade om det projekt om lagarnas historia på Stockholms Universitet och dess Centrum för evolutionär kulturforskning som han  samordnar. Här kan ses ett liknande anförande på video.

Bild 8-12. Mats Widgren, professor i Kulturgeografi, berättade om det projekt kring global jordbrukshistoria som han driver tillsammans med Janken Myrdal (som var förhindrad att komma) och ett par andra forskare från olika håll i världen. Se Mats blogg.

Bild 13-18. Till sist lite bilder från pausminglet.

Klicka på bilderna för att förstora och bläddra.