Anthropocen

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

Kevin Noone sammanfattade läget med Anthropocen, som kan ses som ett inslag i Big History eller Totalhistoria, som knyter ihop planetens med människans historia. Anthropocen är ett geovetenskapligt begrepp med innebörden att vi planetärt efter holocen håller på att ta oss in i en ny era, såsom den aktivaste kraften av biosfären.
Stockholm Resilience Center har varit viktigt i detta arbete, vid vilket Kevin arbetar som professor. Ett tema har varit att utforska ”planetary boundaries”, dvs gränser för vad planeten tål, som hem för mänskligt liv.

De är nio till antalet varav klimatet är den mest kända, där vi slår i taket. Utrotning av arter och kväveutsläpp är två andra mycket kritiska medan på sikt också kan bli problematiska, ifall vi fortsätter som hittills, särskilt  fosfor och försurning, medan ozon är en kritisk faktor som glädjande nog gått tillbaka tack vara åtgärder. Det finns alltså hopp, om vi agerar
klokt och snabbt.

Föreläsningarna följdes vid några tillfällen av seminarier och ett tog sin utgångspunkt i just Anthropocen. Björn Ola Linnér som fått förhinder, men hade lämnat ett underlag för sammanfattning, bidrog med kunskap om det globala politiska systemets försök att tackla problemen medan andra till seminariet inbjudna talar var Magnus Hedenmark som gav synpunkter på näringslivets roll och Jan Wiklund som talade om det civila samhällets och folkrörelsernas roll och Alva Snis Sigtryggson, elev vid Globala Gymnasiet, stod för ett engagerat ungt och aktivistiskt perspektiv. Samtalet leddes av Lotta Jankell, lärare vid Globala Gymnasiet.